ul. Bielicka 76c, Bydgoszcz
698 44 00 11
biuro@iwdar.pl

Prace na ukończeniu...

Kończymy inwestycję pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia  na ul. Słonecznej  w  Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej oraz budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej”. W zakresie naszej branży było usunięcie kolizji teletechnicznych miedzianych i światłowodowych zarówno ziemnych jak i napowietrznych oraz wybudowanie kanału technologicznego na całej długości zadania. Kanał technologiczny na przyszłe potrzeby operatorów telekomunikacyjnych składał się rur fi 110mm, 3xfi40mm oraz tzw. pakietu mikrorur przewidzianych dla technologii mikroświatłowodowej.