ul. Bielicka 76c, Bydgoszcz
698 44 00 11
biuro@iwdar.pl

Inwestycja zakończona.

Podobnie jak na innych budowach, usuwamy kolizje teletechniczne z różnymi operatorami kolidującymi z projektowanymi układami drogowymi, w skład których wchodzi budowa kanalizacji teletechnicznych, rurociągów kablowych, budowa studni tekomunikacyjnych wraz z przebudowa napowietrznych linii kablowych, budową i przełączeniem miedzianych kabli magistralnych i rozdzielczych jak i kabli optotelekomunikacyjnych.

Dziękujemy za zaufanie... realizujemy z zapałem...